HP Ink C6119A Black

รหัสสินค้า : N1103

ราคา

0.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

หมึกน้ำสำหรับเครื่องพิมพ์วันที่รุ่น Daily Mini Jet

ใช้พิมพ์บนกล่องกระดาษลูกฟูก ไม้ ลัง

หมึกพิมพ์ใช้ได้นาน และราคาประหยัดกว่าหมึกตลับ

Visitors: 524,037